Føjet til indkøbskurv!

Spildevandssystemer til din båd

God hjælp mod bakterier
Et lugtfrit spildevandssystem er nu muligt!

TankFresh er et koncentrat af komplet organiske bakterier, der nedbryder fækalierne i spildevandssystemet uden at udvikle lugt. Til forskel fra kemiske produkter, der ofte skjuler lugten, påvirker TankFresh den naturlige bakteriebestand i tanken over en længere periode. Udviklere hos VETUS har gennem omfattende tests påvist, at et veludviklet spildevandssystem, der anvender TankFresh, fungerer virtuelt uden lugt. Se produktlinien hos Vetus-Online.com!

• Et powerfuld koncentrat i en bekvem 500 ml doseringsflaske

• En flaske er tilstrækkelig til at undgå lugt i en hel sejlsæson

• Komplet organisk, så kun naturens egne ingredienser

• Bevist reduktion af lugt i tanken

Der cirkulerer mange myter om undgåelse af lugt i spildevandssystemet på molen og på internettet. Ofte er det komponenterne i systemet, der får skylden, og løsninger, der har en modsat effekt på problemet, foreslås ofte. For imidlertid at holde styr på alle facts, har VETUS udviklerne lavet en lille guide med tips til at holde dit spildevandssystem lugtfrit. Hvis du følger denne guide, garanterer vi et lugtfrit spildevandssystem.

Slanger

Slanger får ofte skylden som kilde til lugt. Dette har imidlertid ikke været tilfældet, hvor VETUS sanitetsslange er ordentlig installeret og anvendt. Når ikke korrekt installeret, kan ulækkert vand holdes tilbage og beskadige slangen. Installer altid slangen med et fald på mindst 5 cm pr. meter og uden nogen nedgange, der kan holde vandet tilbage. Skyl toilettet med rigeligt vand, hver gang det har været anvendt. Du kan teste slangens tilstand ved at lugte til en dampende varm klud, der har været lagt over den.

Skylning

For at skylle slangerne effektivt tilbyder VETUS en løsning, der er includeret i TM W toilettet. Dette toilet har en kraftig maceratorpumpe, der sikrer at alle fækalier er pumpet helt gennem slangerne ved højt tryk. Som følge heraf forbliver slangerne fri for forhindringer. Takket være den effektive macerator og det høje tryk er det muligt at anvende mindre slangediametre, så der behøves mindre vand til at skylle slangerne. Køb det billigt hos Vetus-Online.com. Du kan beregne, hvor meget vand du behøver, for at hele slangen skylles igennem. F.eks. en slange med indvendig diameter på 19 mm og en længde på 4 meter: n x (10/100/2) 2 x (4 x 10) = 1,1 liter. Det nye TM W kontrolpanel giver valgmulighed mellem standard 1,2 liter kort skyl eller 2,2 liter langt skyl - for ekstra rensning.

Holdingtank

Der er mange typer holdingtanke til rådighed på markedet. VETUS holdingtanke er specielt designet til spildevandsystemer. De tykke vægge på disse lineære polyethylen tanke gør dem fuldstændig lugttætte. Slangetilslutninger og fittings med vandtætte pakninger sikrer, at ingen utætheder kan opstå. Niveauet i tankene kan ses udefra og WWS tankene er desuden udstyret med en ultrasonisk niveausensor, der kan tilsluttes VETUS tankstyringssystem. Tøm spildevandstanken i tide og skyl den regelmæssigt. Dette forhindrer opbygning af et hårdt lag af bundfald i bunden af tanken.

Ventilation!

Ordentlig ventilation er et hovedkrav til et lugtfrit system. Anaerobe bakterier forårsager lugten i tanken. Disse bakterier trives uden ilt, og i en dårlig eller uventileret tank, foregår den anaerobiske nedbrydning ukontrolleret. Hovedparten af disse anaerobiske bakterier er aerobiske bakterier. Disse bakterier nedbryder også fækalier, men gør det uden udvikling af lugt! Aerobiske bakterier bruger frisk luft og ilt for at overleve, så for at give disse gavnlige bakterier en fordel, er det vigtigt, at tanken er godt ventileret. Brug fittings og slanger fra VETUS med stor diameter til ventilation. Du kan yderligere installere et No-Smell filter i ventilationsslangen. Vær sikker på at ventilationsslangen ikke er stoppet, tøm holdingtanken i tide og tjek slangerne regelmæssigt. Altid god service og hurtig levering hos Vetus-Online.com! Hvis du virkelig ønsker at gøre det rigtigt, bør der være to ventilationsslanger - en på hver side af båden for at fremme den naturlige luftstrøm. Det lyder selvmodsigende, men jo mere ventilation, jo mindre lugt!