Føjet til indkøbskurv!

Septik system

Med goda bakteriers hjälp

Ett odörfritt septiksystem är nu möjligt!

TankFresh är ett koncentrat av goda bakterier som bryter ned fekalierna i septiksystemet utan att avge odör. Till skillnad mot andra (kemiska) produkter som parfymerar för att dölja odören,influeras den naturliga bakteriefloran i systemet av TankFresh under en lång period. Utvecklingsavdelningen i VETUS har genom utförliga tester påvisat att ett korrekt designat septiksystem blir i princip luktfritt med TankFresh tillsatt i septiktanken. Se produktlinjen på Vetus-Online.com!

• Kraftfullt koncentrat i en behändig doseringsflaska om 500 ml

• En flaska räcker för att hälla odören borta under en säsong

• Helt organiskt, skapat med naturens egna recept

• Påvisad reduktion av odör från septiktanken


Det florerar många tips om hur man förhindrar odör från septiksystemet, på såväl bryggan som på internet. Vanligtvis är det enskilda komponenter i systemet som pekas ut som orsak till problemet och lösningar som till och med kan förvärra sitauation föreslås på felaktiga grunder. Hur som helst så vill produktutvecklarna vid VETUS reda ut begreppen och har skapat en guide med tips som hjälper dig att nå ett odörfritt system. Följ den här guiden och vi garanterar ett odörfritt system!

Slangar

Slangarna är oftast den komponenten som först får skulden för odören, så behöver det inte vara under förutsättning att slangen är av den diffusionstäta typ som VETUS säljer och är korrekt installerad ach används på rätt sätt. Vid felaktig installation kan avloppsvatten samlas och därmed skada slangen. Sträva alltid efter att skapa fall för slangen, helst 5 cm/m utan fålor och fickor där avlopssvatten kan bli stående. Spola alltid efter användning av toan. Slangarnas skick kan du kontrollera genom att gnida en varm fuktig handduk på slangen och därefter lukta på handduken.

Spolning

För att spola ur slangarna effektivt, erbjuder VETUS en lösning som innfattar TM W toaletten. Denna toalett har en kraftfull kvarnpump som säkerställer att allt avfall pumpas till septiktanken under högt tryck. Detta resultaterar i att slangen förblir fri från fekalier. Tack vare den effektiva kvarnpumpen och dess höga arbetstryck, kan vi använda oss av slangar med mindre diameter än de traditionella systemen vilket i sin tur ger att en mindre mängd spolvatten behövs. Köpa den billig på Vetus-Online.com. Du kan själv räkna ut hur mycket spolvatten du behöver för att spola igenom hela slangen. Till exempel, en slang med innerdiametern 19 mm och längden 4 m: n x ((19/1CC/2)2 x (4 x 1C) = 1.1 liter. Den nya panelen till TM W erbjuder en standardspolning om 1,1 liter samt en stor spolning om 2,2 liter för att kunna ge en extra stor sköljning av slang och system.

Septiktank

Det finns många typer av septiktankar på marknaden. VETUS septiktankar är speciellt designade för septiksystem ombord på båt. Tjocka väggar av linjär polyeten gör tankarna helt odörfria. Anslutningsatserna för slangarna har helt gastäta packningar för att säkerställa att ingen odör läcker ut. Nivån kan visuellt avläsas utifrån om man ej önskar montera en givare på tanken. WWS tanken är till och med utrustad med en ultraljudsgivare som sedan kan kopplas ihop med VETUS övervakningssystem. Töm septiktanken med jämna mellanrum och rengör regelbundet. Detta förhindrar att det bildas ett hårt sedimentlager i botten på tanken.

Ventilation

Ordentlig ventilation är a och o för ett odörfritt system. Anaeroba bakterier är det som orsakar odören i en tank. Dessa bakterier frodas i syrefattiga miljöer och med en dålig avluftning på tanken sker nedbytningsprocessen okrontrollerat. Merparten av dessa anaerobiska bakterier är aerobiska bakterier. Dessa bakterier bryter ned fekalierna utan att avge lukt! Aerobiska bakterier behöver frisk luft/ syre för att överleva, så för att ge dessa fördelaktiga bakterier ett övertag så är det av stor vikt att ha en väl ventilerad tank. Använd avluftningsnipplar och slangar med grövre dimension från VETUS för bästa ventilation. Som ett alternativ kan du montera ett odörfilter på avluftningsslangen. Tillse att avluftningsslangen under inga som helst omständigheter täppts igen, töm tanken i tid och kontrollera slangarna regelbundet. Alltid bra service och snabb leverans på Vetus-Online.com! För att skapa en optimal avluftning skall två slangar monteras, en på varje sida av båten. Detta för att skapa en naturlig genomströmmning av syre i tanken. Det låter motsägelsefullt, men ju mer ventilation du har av tanken, desto mindre odör får du!