Føjet til indkøbskurv!

Styring & motorkontrol

STYRSYSTEM
Hur man väljer rätt VETUS styrning

Antal rattvarv
Det är hydraulcylindern som bestämmer kraften (vridmomentet) i hydraulstyrningssystemet, medan rattpumparna i princip är utbytbara mot varandra. Om man vill minska antalet rattvarv från styrbord till babord skall man välja en rattpump med större kapacitet. Om så sker måste man ta med i beräkningen att det krävs förhållandevis mer kraft för att snurra på ratten, vilket i sin tur leder till att man kanske måste installera en ratt med större diameter. Se det stora utbudet på denna webbplats! Som redan nämnts, är det cylindern som är avgörande för vridmomentet. Man bestämmer rätt cylinder genom att beräkna erforderligt vridmoment för rodret i Newtonmeter (eller kilogrammeter). Därefter väljer man lämplig rattpump (eller lämpliga rattpumpar vid dubbla styrplatser), vars kapacitet(er) ger det önskade antalet rattvarv från styrbord till babord.

Genom att vi ägnar omsorg åt detaljerna och utnyttjar modern teknologi kan vi erbjuda hydraulstyrningssystem i verklig toppklass. Alla komponeter har tillverkats enligt högsta tänkbara standard för att uppnå läng livslängd och effektiv funktion av korrosionssäkert material. 50 års erfarenhet inom området ger oss en odiskutabel ledning inom ämnet.

VETUS hydraulstyrningar består av hydraulpump och styrcylinder, anslutna till varandra med hjälp av rör eller slang (kopparrör, stålror eller nylonslang). Pumpen är av typ axiella kolvar, försedd med små kolvar inuti, som aktiveras direkt av rattaxeln. Denna konstruktion är förvisso inte billigast, men leder till ett mycket bra och säkert system för hydraulstyrning. Cylindern är av dubbel verkande typ och monterad på sådant sätt på basplattan att den kan följa med i roderarmens bågformiga rörelse. Vetus-Online.com har just vad du behöver + stor expertis och snabb leverans!

Hur beräknar man rätt VETUS hydraulstyrning
Det är det erforderliga vridmoment för rodret som är avgörande. (Vridmoment = den kraft som kravs for att vrida rattarmen). Man behöver bara veta båtens maxhastighet, roderstorlek och den största rodervinkeln for att kunna beräkna ratt vridmoment. Uppgifter om exempelvis båtens längd eller motorstyrka saknar betydelse. Med få undantag är roderverkan störst vid en största rodervinkel av 35 grader åt vardera hållet. I motsats till vad som ibland framhålls for "vanliga" roder innebar en större rodervinkel inte att båtens manöverförmga förbättras.

Formeln för att bestämma rodrets vridmoment är följande:
M (vridmomen t) = F x b (per roder)
Med andra ord: kraften F, som appliceras på rodret (angiven i Newton = N), multipliceras med hävstången "b ", som är lika med avståndet mellan centrum på hjärtstocken och tryckcentrum, som ligger på linjen X-Y. F (= det tryck som appliceras på tryckcentrumlinjen X-Y) beräknas på följande sätt (varvid man utgår från en största rodervinkel om 2 x 350): F = 23,3 x A x V2 i Newton (N) eller F = 2,33 x A x V2 i kp
A = totala ytan av roderbladet i m2 V = fart i km/tim. Ett roder utan balansyta kräver följande formel: b = 0,37 x c (i meter) Ett roder med balansyta kräver följande formel: b = (0,37 x c) - e (i meter)

Beräkningsexempel för ett roder med balansyta

Båtens maxhastighet är 16 km/tim (V) Rodrets totala bredd är 57 cm (c) Bredden på balansytan är 9 cm (e) Rodrets höjd är 100 cm (h) F = 23,3 x 0,57 x 1,00 x 162 = 3400 N (340 kp) b = (0,37 x 0,57) - 0,09 = 0,12 m
Sålunda blir rodrets vridmoment 3400 x 0,12 = 408 Nm (41 kpm), varför den cylinder man bör välja är VETUS MTC52. Om man har dubbla roder blir vridmomentet 2 x 408 Nm = 816 Nm, vilket gör att man bör välja MTC125. Kontakta VETUS for att få en exakt berakning. Eftersom små båtar tenderar att svara mycket snabbt på roderrörelser, så brukar reducera erforderligt vridmoment med 10 till 20% av beräknat värde enligt ovan. Detta vridmoment är i allmänhet fullt tillräckligt, i synnerhet om man inte seglar i hårt väder. Men tänk på att vissa tillverkare kan ha tagit med denna reduktion när man anger cylinderns vridmoment. Vi hos VETUS anser emellertid att det är den enskilde båtkonstruktörens val om man skall ta med denna reduktion eller inte i beräkningarna.