Føjet til indkøbskurv!

Styring & motorkontrol

STYRINGER
Sådan finder du den korrekte Vetus styring

Antal ratomdrejninger fra side til side
Når der kræves et reduceret antal ratomdrejninger fra styrbord til bagbord, skal der vælges en større ratpumpe. Det skal tages i betragtning, at den kraft, der skal anvendes, bliver relativ højere, hvorfor det kan blive nødvendigt at vælge et større rat. Se det store udvalg her på Websiden!

Moderne teknologi sætter os i stand til at levere "top-class" hydrauliske styresystemer.
Alle delene er udført i bedste kvalitet som sikrer dig problemfri styring i mange år. Vor erfaring igennem 45 år kommer dig tilgode.
Vetus hydrauliske systemer består af: en hydraulisk ratpumpe og cylinder. Forbindes med rør af kobber, stål eller nylon afhængig af størrelsen. Ratpumpen er af axialstempel typen, med små indvendige stempler, som aktiveres direkte af skibsrattet. Dette er ingen billig løsning, men den sikrer vore kunder et godt og sikkert styresystem som fungerer år efter år. Cylinderen er dobbeltvirkende og monteret med flexibel kardanfod, som tillader cylinderen at bevæge sig med rorkvadranten. Vetus-Online.com har liige det du skal bruge samt stor ekspertise og hurtig levering!

Rorets drejningsmoment
Rortrykket er den bestemmende faktor og for at finde det korrekte rortryk behøver vi følgende oplysninger: Ror type, balance eller fasthængslet, samt mål og bådens højeste fart gennem vandet målt i knob. Rorvinklen, ved maksimum udslag, målt i grader bedes ligeledes oplyst. Informationer om bådens længde og motorens hestekræfter har ingen betydning i denne forbindelse. Med undtagelse af ganske få tilfælde, vil et ror altid virke bedst med et maksimum udslag på 35 grader, modsat hvad sommetider påstås, giver en større rorvinkel ikke bedre manøvremulighed.

Formlen til beregning af rortrykket lyder:
M (tryk ) = F x b (pr. ror) med andre ord
kraften F, som tilføres rorer (i Newton = N), ganges med momentet "b ", som er afstanden mellem rorstammens centerlinie og trykkets center, der ligger på linien X-Y. F (kraften påført centrallinien X-Y) - i betragtning af en maximal rorvinkel på 2 x 35° - er fastsat som følger: F = 23,3 x A x V2 i Newton (N), eller F = 2,33 x A x V 2 i Kgf.
A = rorbladets totale overflade i m2. V = hastighed i km/t. Et ubalanceret ror kræver følgende formel: b = 0,37 x c (i meter); Ved balanceret ror hedder formlen: b = (0,37 x c) - e (i meter).

Kalkulationseksempel for ét balanceret ror

Bådens maximumfart 16 km/t (V); rorbladets totale bredde 57 cm (c); balancesektionens bredde 9 cm (e); rorbladets højde 100 cm (h). F = 23,3 x 0,57 x 1,00 x 162 = 3400 N (340 Kgf) b = (0,37 x 0,57) - 0,09 = 0,12 m.
Derfor, rortrykket andrager 3400 x 0,12 = 408 Nm (41 kgm). Så det i dette tilfælde passende VETUS styring er model MTC52. Med dobbelt rorinstallation er det krævede rortryk 2 x 408 Nm = 816 Nm, hvilket gør model MTC125 til det rette valg. Det tilrådes at kontakte VETUS for en korrekt beregning. Vi beregner også skruevandets aktivitetshastighed og effekten ved baksejlads. Da mindre både har tendens til at reagere temmelig skarpt på rorbevægelser, anvendes det maximale rortryk ikke, men en reduction på 10-20% er som oftest acceptabel, specielt hvis båden ikke sejler under vanskelige forhold. Advarsel: Nogle fabrikanter af hydrauliske styringer har allerede indregnet denne reduction, når deres maximale rortryk angives. Hos VETUS mener vi, at en afgørelse om reduction eller ikke skal foretages af bådkonstruktøren.