Føjet til indkøbskurv!

Bränsle System

Tillförlitliga bränslesystem

Det sägs att en kätting inte är starkare än sin svagaste länk, det stämmer verkligen när det gäller framdrivning av en båt. 

En del i framdrivningen som man inte ska underskatta är bränslesystemet, ett system där VETUS verkligen kan kalla sig specialister! Bränslefiltrering:Vattenpartiklar i bränslet fungerar som transportörer av smuts, rost och mikroorganismer genom de tunna ledningarna. En liten vattendroppe kan blockera bränslepumpen och skärma av bränsleförsörjningen vilket resulterar i dåliga startegenskaper och dålig gång. Vatten skadar även insprutningspump samt spridare då rost kan uppstå samt dålig smörjning som ökar slitaget avsevärt med driftsstörningar och dyra reparationer som följd. Moderna dieselmotorer med common-rail insprutning som arbetar under extremt högt tryck med väldigt små toleranser är särskilt känsliga för vatten och andra föroreningar i bränslet. 

Bränsletankar i båtar är oftast förorenade av vatten som slunkit in antingen under tankning, eller genom ren och skär kondensbildning. Tanken innehåller allt som oftast mer föroreningar än vad förfiltret kan hantera. Instängt och stillastående vatten är en ideal grogrund för mikroorganismer som blir till ett segt svart slem. 

Bränslesystem: Ett vattenavskiljande VETUS bränslefilter mellan matarpump och tank förhindrar skador på din motor och säkrar motors startegenskaper och förbättrar motorns gång. Dessa filter är fördelade över 2 huvudgrupper:1. Spin On filter. 2. Centrifugal filter med filterelement.

Kompletta system: VETUS erbjuder bränsletankar i många olika storlekar och former, med eller utan anslutningar, slangar och instrument. I korthet, från däckspåfyllningen till dieselmotorn och allt där i mellan. 

Till exempel bränslespill vid påfyllning är någonting som alltid skall förhindras, därför utvecklade VETUS "Splash Stop", överfyllnadsskydd som förhindrar att bränsle hamnar i vattnet, naturligtvis uppfyller det både CE och ABYC kraven.

Varför välja VETUS bränslesystem?
Det finns många starka skäl till att välja VETUS bränslesystem

• VETUS överfyllnadssydd "Splash Stop" skyddar miljön genom att förhindra bränslespill

• Våra bränsletankar är tillverkade av syntetiskt material och har därför mindre kondensering och ingen korrision

• Alla VETUS bränsletankar är lätta att montera och har som standard en SAE fläns för tankflottör

• Bränslefiltren har en CE och ABYC godkänd transparent skål

• Vårt patenterade full-flow system har upp till fem gånger så stor filtreringsyta

• VETUS bränslefilter har o-rings packningar för läckagefritt byte av filterinsats

• VETUS 'fuel-safe' ger dig totalt skydd mot stöld av bränsle för en mycket låg kostnad