Føjet til indkøbskurv!

Avgassystem

Varför ska man använda ett vått avgassystem?
Följande faktorer är av stor betydelse:

1) Avgastemperaturer kan nå väldig höga värden. En dieselmotor kan lätt nå en avgastemperatur på 600°C eller mer.

2) Hastigheten som ljudet transporteras med genom luften beror på luftens temperatur. Detta gäller även avgaser, ju högre avgastemperatur, desto     fortare färdas avgaserna och därmed högre buller.

3) Ljudnivån d.v.s. det relativa ljudet som uppfattas av det mänskliga örat är också beroende av den hastighet som ljudet färdas med. Vid dämpad      gashastighet, dämpas ljudnivån proportionerligt.

Vad kravs for ett vått avgassystem? I dess enklaste form, en gummislang mellan motorn och avgasgenomföringen ser ut att fungera. Följande parametrar måste dock uppfyllas:

• Efter att motorn stängts av får det kvarvarande kylvattnet i slangen ej rinna tillbaks in i motorn.

• Vatten utifrån måste förhindras att rinna in genom avgasgenomföringen och vidare in i motorn.

För att uppfylla nyss nämnda krav erbjuder VETUS ett komplett utbud av komponenter i syntetiska material. Ett vattenlås samlar upp kylvatten i avgassystemet när motorn stoppas. Kan även tilläggas att ett vattenlås har en fantastisk ljuddämpande förmåga och gör ett mycket bra jobb som ljuddämpare. Vattenlåsets storlek avgörs inte enbart av innerdiametern på avgasslangen, utan även mängden vatten som skall samlas upp. Med anledning av det nyss nämnda så erbjuder VETUS även vattenlås med extra stor kapacitet för att kunna hantera långa avgassystem.
En svanhals skapar en tröskel så att vatten som slår in genom avgasgenomföringen utifrån ej når in till vattenlåset, svanhalsen säkrar därmed nivåskillnaden och därmed kan ej systemet fyllas upp utifrån. När motorn stängs av så rinner kylvattnet från den högsta punkten till den lägsta och det är således på den lägsta punkten vattenlåset skall placeras för säkerställa maximal uppsamling av kylvatten. För att begränsa mängden vatten så skall man sträva efter att placera svanhalsen så när vattenlåset som möjligt, Svanhalsen kan även monteras på avgasgenomföringen.
Avgasgenomföringen bör generellt placeras ovanför vattenlinjen. Vi rekommenderar VETUS superflexibla avgasslang för alla vattenkylda avgassystem. VETUS avgasslang är extremt flexibel, men utan risk för att vecka sig, tålig för, olja och temperaturer upp till 100°C, avgasslangarna är godkända enligt Lloyd's direktiv och uppfyller SAE J2006 R2 direktiven. Om din motor inte är utrustad med avgaslarm så rekommenderar vi starkt att eftermontera det för att förhindra eventuell överhettning i avgassystemet. Avgaslarmet är en mycket bra måttstock på att allt är ok med temperaturen. Vid händelse av en försämring, eller rentav ett bortfall av kylvattenflödet (sjövattnet), aktiveras avgaslarmet och du har då en chans att stänga av motorn innan avgassystemet tar skada. VETUS marindieslar har avgaslarm som standard.

Varför välja VETUS avgassystem?
Samtliga VETUS avgassystem uppfyller den höga kvalité som våra kunder förväntar sig, med några ytterligare fördelar som listas nedan: • Samtliga VETUS avgassystem uppfyller ABYC standard • Roterbara slangstosar och hus för enkel installation av avgasslang från alla vinklar • Utmärkt ljuddämpning i kombination med lågt mottryck • System med kombinerad svanhals/ljuddämpare och vatten/ljuddämpare • Vår ASD vakuumventil kräver nästan obefintligt underhåll • Samtliga VETUS system kan enkelt demonteras för eventuell rengöring