Føjet til indkøbskurv!

Bovpropel og tilbehør fra Vetus

Vetus Bovpropel og agterpropel - gør som de andre, de vælger Vetus.

Vetus har gennem årtier produceret bovpropeller til lystsejlere og mindre erhvervsbåde, og vi har på denne kategoriside en komplet oversigt over alle. Elektriske bovpropeller eller hydrauliske, optrækkelige eller den nye Rimdrive hvor motor er integreret i tunnelrør, uanset dit behov har vi her hos VetusOnline.com løsningen, og altid et godt tilbud.

Hvordan vælges den rette bovpropel?

Vindens påvirkning
Den kraft, som vinden påvirker båden med, bestemmes af faktorerne vindhastighed, vindvinkel og det laterale vindtryksareal. Når vindhastigheden øges, firedobles vindtrykket. Hvis vinden blæser ret ind på båden er vindvinklen vanskeligst at beregne. Formen og størrelsen af bådens skrog over vandlinien og overbygningen bestemmer det laterale vindtryksareal. En strømlinieformet overbygning har mindre vindtryksareal end en vinklet, og i så fald skal beregnes en reduktionsfaktor på 0,75 ved beregning af vindtrykket.

Drejningsmomentet
Drejningsmomentet beregnes ved at gange vindtrykket med afstanden (A) mellem centret af vindens påvirkningsflade og bådens drejepunkt. For at simplificere dette komplekse spørgsmål lidt: En tommelfingerregel for langt de fleste både vil være, at gange vindtrykket med det halve af bådens længde.

Trykkraften
Det er trykkraften, der bestemmer en bovpropels effektivitet og ikke den elektriske eller hydrauliske motors output i kW eller hk. Den nominelle trykkraft er resultatet af en kombination af motorens kraft, propellens form og effekttabet i tunnelen, og under hensyntagen til at et ikke fuldt opladet batteri eller for lange eller for tynde batterikabler vil have en negativ effekt på bovpropellens ydeevne. VETUS elektriske bovpropeller har en meget høj trykkraft på mellem 17 og 23 kgf pr. kW motorkraft. Den krævede trykkraft for at klare vindens ugunstige påvirkning beregnes nu ved at dividere drejningsmomentet med afstanden (B) mellem midten af bovpropelrøret og bådens omdrejningspunkt. Bemærk: Jo længere fremme i stævnen tunnelen kan placeres, jo større bliver bovpropellens effektivitet.