Føjet til indkøbskurv!

HYDRAULISKA BOGPROPELLRAR OCH AKTERPROPELLRAR

Dessa bogpropellrar är till för de mest krävande arbetssituationer och finns i effektområdet 55 kg Force (KGF), 95 Kgf, 160Kgf, 230Kgf, 310Kgf, 410Kgf och 550Kgf. De arbetar i hydraulsystem med flödeshastigheter som sträcker sig från 13 liter / 3.4 US gallons per minut till 91 liter / 24 US gallons per minut, och arbetstryck som sträcker sig från 165 bar / 2393 psi till 280 bar / 4061 psi, allt beroende på typ av bog/akterpropeller. VETUS hydrauliska bogpropellrar kan köras kontinuerligt, men ej användas som framdrivningsenhet. De levererar hög effekt och har hög driftsäkerhet, utan elektriska anslutningar på bogpropellern eller dess pump(ar) och de behöver lite underhåll. Dessa bogpropellrar finns med flera olika typer av kontrollenheter i tre olika steg, inklusive proportionell styrning (steglös). Den skicklighet och kunskap som krävs för att planera, integrera och genomföra en korrekt installation av ett hydraulsystem är omfattande och inkluderar alla de kunskaper som krävs för att installera elektriska bogpropellrar och mycket mer. Sådant arbete får ej utföras av personer som inte har fått formell utbildning i power hydraulik, både i teori och praktik. Tillgång till en lokal hydraulfirma för slangpressning och dyl. är även det förutsättning för en välorganiserad och lyckad installation. Om befintligt hydraulsystem kan leverera det tryck och flöde som krävs för att driva bog/akterpropellrarna (som är lämplig för fartyget), är det för det mesta möjligt att installera VETUS bogpropellrar i befintligt systema. VETUS erbjuder även kompletta hydraulsystem som beskrivs i detta avsnitt. 

Oavsett om du köper ett komplett hydraulsystem från VETUS , eller bara bogpropellrarna, kan VETUS gå igenom specen för att garantera full prestanda efter installation.

Hydraulisk bogpropeller, 55 kgf, inkl. hydraulmotor 3,5 kW, för tunneldiameter 150 mm

 • Vetus bogpropellrar 55 kgf
 • Båd 8.5 - 12,5 meter
 • Rør: Ø150 mm
 • Minimal bulleralstring tack vare den unika designen på propellerbladet
 • Flexibel koppling mellan växelhus och motor
 • Lika dragkraft åt båda hållen
 • är de tystaste i Världen
Cirkapris   1,703.89 EUR
Online pris    1,482.48 EUR
      
 
I lager order normalt skickas inom 1 arbetsdag
 VETUS   |  007-BOW55HMD

Hydraulisk bogpropeller, 95 kgf, inkl. hydraulmotor 6 kW, för tunneldiameter 185 mm

 • Vetus bogpropellrar 95 kgf
 • Båd 12 - 17 meter
 • Rør: Ø185 mm
 • Minimal bulleralstring tack vare den unika designen på propellerbladet
 • Flexibel koppling mellan växelhus och motor
 • Lika dragkraft åt båda hållen
 • är de tystaste i Världen
Cirkapris   2,066.42 EUR
Online pris    1,797.88 EUR
      
 
I lager order normalt skickas inom 1 arbetsdag
 VETUS   |  007-BOW95HMD

Hydraulisk bogpropeller, 160 kgf, inkl. hydraulmotor 9,5 kW, för tunneldiameter 250 mm

 • Vetus bogpropellrar 160 kgf
 • Båd 16 - 22 meter
 • Rør: Ø250 mm
 • Minimal bulleralstring tack vare den unika designen på propellerbladet
 • Flexibel koppling mellan växelhus och motor
 • Lika dragkraft åt båda hållen
 • är de tystaste i Världen
Cirkapris   2,818.33 EUR
Online pris    2,452.04 EUR
      
 
I lager order normalt skickas inom 1 arbetsdag
 VETUS   |  007-BOW160HMD

Hydraulisk bogpropeller, 230 kgf, inkl. hydraulmotor 12,5 kW, för tunneldiameter 300 mm

 • Vetus bogpropellrar 230 kgf
 • Båd 19,5 - 26 meter
 • Rør: Ø300 mm
 • Minimal bulleralstring tack vare den unika designen på propellerbladet
 • Flexibel koppling mellan växelhus och motor
 • Lika dragkraft åt båda hållen
 • är de tystaste i Världen
Cirkapris   3,825.35 EUR
Online pris    3,328.15 EUR
      
 
I lager order normalt skickas inom 1 arbetsdag
 VETUS   |  007-BOW230HMD

Hydraulisk bogpropeller, 310 kgf, inkl. hydraulmotor 20 kW, för tunneldiameter 300 mm

 • Vetus bogpropellrar 310 kgf
 • Rør: Ø300 mm
 • Minimal bulleralstring tack vare den unika designen på propellerbladet
 • Flexibel koppling mellan växelhus och motor
 • Lika dragkraft åt båda hållen
 • är de tystaste i Världen
Cirkapris   4,161.03 EUR
Online pris    3,620.19 EUR
      
 
I lager order normalt skickas inom 1 arbetsdag
 VETUS   |  007-BOW310HMD
Cirkapris   8,860.48 EUR
Online pris    7,708.71 EUR
      
 
I lager order normalt skickas inom 1 arbetsdag
 VETUS   |  007-BOW410HM
Cirkapris   8,860.48 EUR
Online pris    7,708.71 EUR
      
 
I lager order normalt skickas inom 1 arbetsdag
 VETUS   |  007-BOW550HM