Føjet til indkøbskurv!

Vetus bogpropell

Hur man väljer rätt bogpropeller

Vindens påverkan
Den kraft som vinden åstadkommer är beroende av vindhastighet, anfallsvinkel samt båtens vindfång (area). När vinden ökar tilltar vindtrycket i kvadrat. Om vinden blåser vinkelrätt mot båten är det i regel svårt göra en rättvis beräkning, det är dock sällsynt med helt vinkelrätt anfallsvinkel. Vidare är de flesta båtar något så när strömlinjeformade, en reduktionsfaktor av 0,75 används generellt vid beräkning av vindtryck.

Vridmomentet
Vridmomentet, d.v.s. den vridande kraft som uppstår när vinden tar tag i förskeppet, räknas ut genom att multiplicera avståndet (A) mellan vindens attackpunkt och båtens rotationscentrum med vindstyrkan. För att förenkla det hela: Majoriteten av båtarna kan gå efter tumregeln att vridmomentet beräknas genom att multiplicera vindstyrkan med halva båtlängen.

Dragkraften
Dragkraften är det som i slutändan anger bogpropellerns styrka, ej elmotorns effekt i kw eller hk som många tror. Den nominella dragkraften är ett resultat av effekten på elmotorn, propellerns utformning samt förluster i tunneln i form av turbulens. Dragkraften kan försämras av dåligt laddade batterier och för klena batterikablar. VETUS elektriska bogpropellrar har väldigt hög dragkraft, mellan 17 och 23 kgf per kw motoreffekt. Erforderlig dragkraft för att motverka vindens kraft beräknas nu genom att dividera vridmomentet med avståndet (b) från centrum av tunneln till vindens attackpunkt på båten. Observera att ju längre fram i båten som tunneln kan placeras, desto bättre blir verkningsgraden.